UPOZORNENIE – dlhotrvajúce dažde

14 október 2020

Vážení občania, mestská časť Bratislava-Vajnory upozorňuje na možnosť zosuvu pôdy v lokalite Vajnorských jazier a možnosť vyvrátenia drevín s  oslabenou koreňovou sústavou, z dôvodu dlhotrvajúcich dažďov v tomto období. Na základe uvedeného Vás žiadame, aby ste si od 14.10.2020 do 23.10.2020 zvážili prechádzky v parkoch, v lese a na Vajnorských jazerách z dôvodu vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych. 

Buďte opatrní.