Upozornenie - výrub stromov na Vajnorských jazerách

24 marec 2020

Mestská časť Bratislava-Vajnory zabezpečuje výrub 3 ks vzrastlých stromov druhu topoľ kanadský, vo veľmi zlom zdravotnom stave, v lokalite Vajnorské jazerá - malé bagrovisko prostredníctvom externej firmy oprávnenej vykonávať predmetnú činnosť v termíne od 24.03.2020 do 25.03.2020.

Žiadame občanov, aby sa v uvedených dňoch v danej lokalite nezdržiavali kvôli vlastnej bezpečnosti.