Rozbor navážanej zeminy na Vajnorskom letisku

23 november 2021

Pred časom ste si mohli všimnúť, že na Vajnorské letisko začal jeho vlastník navážať výkopovú zeminu. Mestská časť dala k žiadosti nesúhlasné stanovisko, nakoľko z minulosti máme so skládkami veľmi negatívne skúsenosti.
Napriek tomu okresný úrad a rovnako magistrát hlavného mesta sa vyjadrili kladne a navážku povolili.
Aby mala mestská časť istotu, že nie je ohrozené zdravie obyvateľov Vajnor, odobrali sme vzorky z navážanej zeminy a dali urobiť ich rozbor. Výsledky ukázali, že pôda nie je závadná.
Podrobné výsledky rozboru nájdete v prílohe.