Vajnorský dotazník

6 máj 2022

Milí Vajnoráci,
jedným z nástrojov, prostredníctvom ktorého chceme získať Váš názor na dôležité otázky v oblasti spokojnosti občanov s fungovaním správy mestskej časti je aj dotazník, ktorý si Vám dovoľujeme predložiť.
Výsledky dotazníka poslúžia ako podklad pre ďalšie zlepšovanie fungovania úradu, komunikáciu s verejnosťou ako aj prezentáciu mestskej časti navonok.
V prípade záujmu prosíme o jeho vyplnenie do 20. mája 2022.

Vopred ďakujeme za Váš čas a vyplnenie dotazníka.

Vajnorský dotazník nájdete tu.