Vajnory zabezpečujú pre svojich seniorov varenie a distribúciu obedov zadarmo

18 máj 2020

Od 18. mája 2020 spustila mestská časť v spolupráci a za podpory Slovenského Červeného kríža varenie a distribúciu obedov pre seniorov bezplatne. Táto sociálna pomoc je tiež zameraná pre odkázaných občanov či ľudí v karanténe. Po dobu troch mesiacov sa tak Slovenský Červený kríž podieľa na financovaní prípravy obedov a Vajnory zabezpečuje ich distribúciu.

Túto možnosť sme okrem najzraniteľnejšej skupine seniorov ponúkli aj občanom v lokalite Rybničná. V tejto časti Vajnôr je práve dostupnosť obchodov a stravovacích zariadení obmedzená.

Poďakovanie za túto spoluprácu adresoval aj starosta Michal Vlček na svojom FB profile: „Spolu s Vajnormi sa do tohto projektu zapojili aj mestské časti Rača, Nové Mesto, Ružinov a Vrakuňa. Ich starostom ďakujem za skvelú tímovosť a spoluprácu“.
 

Poďakovanie patrí rovnako aj Slovenskému Červenému krížu za ich pomoc a podporu.

MČ Bratislava – Vajnory