Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

19 júl 2019

Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 29.07.2019 od 9.00 h. do odvolania.