Z dôvodu výstavby diaľničného mostu bude uzavretá cesta I/61 Bratislava – Ivanka pri Dunaji

2 jún 2020

Úplná uzávierka cesty bude v mieste kríženia budúcej diaľnice D4 s cestou I/61. Dôvodom uzávierky je vkladanie prefabrikovaných mostných nosníkov k budúcemu mostu.

Uzávierka cesty I/61 bude prebiehať od 12. júna 2020 v čase od 22:00 hod. do pondelka 15. júna 2020 do 04:00 hod. Pokiaľ plánované práce budú dokončené skôr, úplná uzávierka cesty bude rovnako skôr ukončená. 

Obchádzková trasa bude značená podľa schváleného POD. 

Zobrazenie dočasného dopravného značenia nájdete TU.

Súbor: