Zber a odvoz vianočných stromčekov bude v Bratislave prebiehať od 7.1. 2020

8 január 2020

Je po vianočných sviatkoch a množstvo domácností sa zbavuje svojich vianočných stromčekov. Ich zber a odvoz bude aj počas tohtoročnej zimy zabezpečovať spoločnosť OLO a.s., v období od 7. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Odzdobené vianočné stromčeky sa ukladajú v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam a v prípade bytových domov ku stanovištiam zberných nádob.
Vianočný stromček je možné priviezť aj osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore spoločnosti OLO na Starej Ivánskej ceste 2, každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.

Zopár informácií a štatistika

Množstvo vyprodukovaného odpadu sa počas vianočných sviatkov z roka na rok zvyšuje.

V minulosti OLO preverovalo možnosti spracovania vianočných stromčekov napr. v kompostárni, ich poskytnutie Zoologickej záhrade, čo však zlyhalo vzhľadom na nedostatočné očistenie stromčekov obyvateľmi, a preto sa vianočné stromčeky energeticky zhodnocovali v ZEVO Bratislava.

Pre nadchádzajúce obdobie zberu vianočných stromčekov sa spoločnosti OLO podarilo dosiahnuť vyššiu úroveň nakladania s komunálnymi odpadmi v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a stromčeky budú materiálovo zhodnotené na základe zmluvného vzťahu s obchodnými spoločnosťami, ktoré majú potrebné platné oprávnenia.

Štatistika zberu vianočných stromčekov v tonách

rok 2016 – 99 ton

rok 2017 – 112 ton

rok 2018 – 128 ton

rok 2019 – 124,92 to.

V Bratislave sa odviezlo v roku 2019 o 3% menej ton vianočných stromčekov ako v roku 2018, t.j. 125 ton.

Zdroj: OLO.sk