Zber vianočných stromčekov

13 január 2022

Podobne ako minulý rok, aj tento nájdete vo Vajnoroch lokality, kde sa nachádzajú drevené ohrádky, kde môžete odniesť svoj vianočný stromček. Vo Vajnoroch tak môžete urobiť na týchto týchto štyroch miestach:

  • ul. Kataríny Brúderovej
  • Kúkoľova - Tomanova
  • Buzalkova - Čierny chodník
  • Rybničná pri bytovkách 61A a 61B

OLO začalo stromčeky odvážať 10. januára a bude ich v našej mestskej časti odvážať vždy v stredu. Posledný odvoz z drevených ohrádok sa uskutoční v stredu  9. februára 2022.

Novým spôsobom zberu sa vyhneme každoročnému problému s rozfúkanými stromčekmi v uliciach mesta a tým sa zabráni znečisťovaniu verejných priestranstiev. Aj vďaka systematickému zberu dostanú stromčeky druhú šancu na využitie. Stromčeky budú odvezené do kompostárne, kde sa premenia na živiny pre pôdu a nakoniec sa vrátia späť do prírody.