Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2019

12.11.2020

Starosta mestskej časti

Ing. Michal Vlček - Oznámenie za rok 2019

Poslanci miestneho zastupiteľstva

Monika Debnárová - Oznámenie za rok 2019 

Ing. Václav Fekete - Oznámenie za rok 2019

Marek Grebeči - Oznámenie za rok 2019

Ing. Soňa Molnárová - Oznámenie za rok 2019

Ing. Katarína Pokrivčáková - Oznámenie za rok 2019

Ing. Stanislav Uhlár - Oznámenie za rok 2019 

Róbert Vajda - Oznámenie za rok 2019

Marián Zeman - Oznámenie za rok 2019

Mag. iur. Matej Zeman - Oznámenie za rok 2019

zdieľať