Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2020

8.9.2021

Starosta mestskej časti

Ing. Michal Vlček - Oznámenie za rok 2020

Poslanci miestneho zastupiteľstva

Monika Debnárová - Oznámenie za rok 2020

Ing. Václav Fekete - Oznámenie za rok 2020

Marek Grebeči - Oznámenie za rok 2020

Ing. Soňa Molnárová- Oznámenie za rok 2020

Ing. Katarína Pokrivčáková - Oznámenie za rok 2020

Ing. Stanislav Uhlár - Oznámenie za rok 2020

Róbert Vajda - Oznámenie za rok 2020

Marián Zeman - Oznámenie za rok 2020

Mag. iur. Matej Zeman - Oznámenie za rok 2020

zdieľať