Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2021

20.12.2022

Starosta mestskej časti

Ing. Michal Vlček - oznámenie za rok 2021

Poslanci miestneho zastupiteľstva

Ing. Monika Debnárová - oznámenie za rok 2021

Ing. Václav Fekete - oznámenie za rok 2021

Marek Grebeči - oznámenie za rok 2021

Ing. Soňa Molnárová- oznámenie za rok 2021

Ing. Katarína Pokrivčáková - oznámenie za rok 2021

Róbert Vajda - oznámenie za rok 2021

Ing. Stanislav Uhlár - oznámenie za rok 2021

Marián Zeman - oznámenie za rok 2021

Mag. iur. Matej Zeman - oznámenie za rok 2021

zdieľať