Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2022

20.12.2023

Starosta mestskej časti

Ing. Michal Vlček - majetkové priznanie za rok 2022

 

Poslanci mestskej časti

Mgr.Jana Besedová - majetkové priznanie za rok 2022

Mgr.Art. Ľubica Mešková - majetkové priznanie za rok 2022

Ing. Soňa Molnárová - majetkové priznanie za rok 2022

Ing. Juraj Ondruška - majetkové priznanie za rok 2022

Ing. Katarína Pokrivčáková - majetkové priznanie za rok 2022

Bc. Marina Reháková - majetkové priznanie za rok 2022

Ing. Stanislav Uhlár - majetkové priznanie za rok 2022

Róbert Vajda - majetkové priznanie za rok 2022

JUDr. Juraj Zeman - majetkové priznanie za rok 2022

zdieľať