Financie a dane

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2022

event 20.12.2023
Vedeli ste, že Bratislave z vybraných daní z príjmov občanov (cca 450 miliónov Eur) NEZOSTANE ani polovica ?

Vedeli ste, že Bratislave z vybraných daní z príjmov občanov (cca 450 miliónov Eur) NEZOSTANE ani polovica ?

event 12.10.2015
V roku 2004 sa urobili dočasné opatrenia na financovanie samospráv po fiškálnej decentralizácií platnej od 1.1.2015 a tie…