Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

4.1.2016
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Mestská časť Bratislava-Vajnory podľa § 8 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje štyri volebné okrsky a oznamuje, že:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia

v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 hodiny.

Miestom konania volieb sú:

  • Základná škola Kataríny Brúderovej, Osloboditeľská 1

VOLEBNÝ OKRSOK č. 1

Alviano, Buzalkova 1 - 9 (nepárne), 2 - 12 (párne), Dorastenecká, Pod krížom, Pod Válkom 1 - 15 (nepárne), 2 – 16B (párne), Pračanská 29 - 49 (nepárne), 32 - 42 (párne), Pri pasienku, Pri starom letisku, Pri šanci, Roľnícka 1 - 29 (nepárne), Rybničná 1 - 43 (nepárne), 61B, 2 – 28E (párne), Šinkovské, Šutráková, Tibenského, Tomanova 1 - 35 (nepárne), 2 - 32 (párne), Uhliská, Zbrody

VOLEBNÝ OKRSOK č. 2

Buzalkova 13 – 17 (nepárne), 14 - 30 (párne), Čierny chodník,  Pračanská 51 - 67 (nepárne), 48 - 66 (párne), Pri mlyne, Príjazdná, Roľnícka 2 - 214 (párne), Šachorová, Široká, Šuty 1 - 29 (nepárne),  2 - 30 (párne), Tomanova 37 – 51 (nepárne), 54 – 64 (párne), Tuhovská, lokalita Vajnorské jazerá, Za mlynom

  • Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.,

Osloboditeľská 27

VOLEBNÝ OKRSOK č. 3

Hospodárska, Kataríny Brúderovej, Kúkoľová, Na jarku, Pri pastierni, Pri Struhe, Roľnícka 209 - 351 (nepárne), 218 - 384 (párne), Šuty 31 - 51 (nepárne), 32 - 40 (párne), Tomanova 53 - 119 (nepárne),       70 - 138 (párne), Veľké Štepnice, Za humnami

VOLEBNÝ OKRSOK č. 4

Baničova, Jačmenná, Koncová, Koniarkova, Kratiny, Na doline, Nad jazierkom, Nad Válkom, Nemecká dolina, Ochotnícka, Osloboditeľská, Pod lipami, Pod Válkom 17 - 31 (nepárne), 18 - 22 (párne), Roľnícka 31 - 207 (nepárne), Rybničná 30 – 42 (párne), 59, 61A, Skuteckého, Šaldova, Za farou, Zátureckého

V Bratislave-Vajnoroch,

dňa 3. decembra 2015.                                                          Ing. Ján  M r v a

starosta

mestskej časti Bratislava-Vajnory

zdieľať