Informácia k podávaniu návrhov do participatívneho rozpočtu 2021

Informácia k podávaniu návrhov do participatívneho rozpočtu 2021

Mestská časť Bratislava-Vajnory aj v roku 2021 ponúka obyvateľom možnosť zúčastniť sa na využití vyčlenenej časti financií z rozpočtu mestskej časti, tzv. participatívneho rozpočtu. Pre rok 2021 je suma nezmenená, vo výške 12 000 €. Obyvatelia Vajnor majú opäť možnosť navrhovať vylepšenia mestskej časti a následne hlasovať o jednotlivých návrhoch, z ktorých tie úspešné budú následne zrealizované.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ FUNGOVANIA PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU
Zámerom návrhu na využitie participatívneho rozpočtu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom mestskej časti a prispeje k skvalitneniu a zlepšeniu
života v mestskej časti. Navrhnutý projekt môže mať charakter jednoduchej zmeny verejného priestoru alebo môže pre obyvateľov mestskej časti podporiť nové kultúrne podujatia či služby.
Projekt sa však môže realizovať len na území mestskej časti a na majetku mestskej časti alebo na majetku v správe mestskej časti BA-Vajnory.

Návrhy na projekty môžu obyvatelia podávať do 31. marca 2021, a to písomne (hodiť do schránky pri miestnom úrade alebo zaslať poštou), telefonicky alebo elektronicky na e-mail: vajnory@vajnory.sk.
V priebehu mesiaca marec MČ Bratislava–Vajnory návrhy vyhodnotí a zostaví sa štandardný cenový odhad tých, ktoré budú následne uverejnené na webovej stránke
www.vajnory.sk, ako aj vo Vajnorských novinkách. Obyvatelia potom v priebehu mája 2021 svojím hlasovaním rozhodnú o tom, ktoré z návrhov budú vo Vajnoroch spoločne v roku 2021 zrealizované.
Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí svojimi návrhmi prispejú k skvalitneniu a zlepšeniu života vo Vajnoroch.

Podrobné pravidlá fungovania participatívneho rozpočtu nájdete TU.

zdieľať