72. výročie osláv SNP

calendar_month
29.08.2016 18:30
25.8.2016
72. výročie osláv SNP
calendar_month 29.08.2016 18:30

MČ Bratislava – Vajnory Vás pozýva na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 72. výročia SNP, ktoré sa uskutočnia v pondelok 29.8.2016 o 18.30 h pri Pomníku padlých na Osloboditeľskej ulici.

Po skončení pietneho aktu sa presunieme do Nemeckej doliny a o 19.30 h zapálime partizánsku vatru SNP, ktorú pripravilo Pozemkové spoločenstvo Vajnory

zdieľať