74. výročie oslobodenia Bratislavy 4. apríla 2019

calendar_month
04.04.2019 11:00
28.2.2019
74. výročie oslobodenia Bratislavy 4. apríla 2019
calendar_month 04.04.2019 11:00

Každoročne si začiatkom apríla pripomíname oslobodenie nášho mesta spod fašistickej okupácie. Tento rok je to už jubilejné 74. výročie.

Priami svedkovia tých smutných a krutých udalostí odchádzajú spomedzi nás... a je povinnosťou našej generácie nezabudnúť na tieto udalosti a odovzdávať ich posolstvo ďalej, aby sa už podobné hrôzy neopakovali.

Pripomeňme si udalosti spred 74 rokov. Bezprostredné boje o Bratislavu začali 2. apríla, keď prvé oddiely Sovietskej armády oslobodili Vajnory. V tom čase ešte neboli mestskou časťou Bratislavy, tou sa stali r. 1946. Z Vajnor ostreľovali nemecké pozície na svahoch Malých Karpát. Po leteckej príprave zaútočili 3. apríla v oblasti Dynamitky, Vajnorskej a Trnavskej cesty. Sovietske vojská  dosiahli výhodné pozície pre boj o mesto. Na tejto čiare sa ustálila aj východisková línia na posledný útok, ktorý padol na 4. apríl. Ráno na fašistické pozície zaútočila sovietska pechota, tankové brigády a podporný rumunský tankový pluk. Začali sa pouličné boje. Odpoludnia sovietski vojaci dosiahli západný okraj mesta a tlačili nepriateľa smerom na Devín a Lamač.  Ešte predtým však poškodili mosty, trate, rozhlasové a komunikačné zariadenia. Podpálili aj niekoľko administratívnych budov. Vo Vajnoroch zamínovali školu a vyhodili do povetria most pri BEZ-ke.

Vo večerných hodinách boje utíchli a po šesťročnej fašistickej okupácii bola BA oslobodená. Zostalo tu pochovaných 750 sovietskych vojakov a dôstojníkov. V bojoch o mesto padlo 450 nemeckých vojakov a 120 civilistov.

Pripomenutím si tejto udalosti dávame najavo, že sme nezabudli a že nechceme, aby sa táto svetová tragédia opäť opakovala.

zdieľať