Deň zdravia vo Vajnoroch

streda, 14. december 2016 - 14:45

Dovoľujem si Vás v mene Miestneho spolku SČK  pozvať na druhý ročník „Deň zdravia vo Vajnoroch“. Akcia sa uskutoční v Dome kultúry 14.12.2016 od 14:45 - 16:45 pod záštitou prezidenta SČK doc. MUDr. Viliama Dobiáša, PhD., ktorý s potešením prijal naše pozvanie. Akcia je nielen pre členov MS SČK, ale aj pre širokú verejnosť vo Vajnoroch.

E. Uhrinová, predsedníčka MS SČK Ba- Vajnory