Maľované Vajnory 22. júna 2019

sobota, 22. jún 2019 - 14:00 do 19:30
Tags: 
kultúra

Podujatie Maľované Vajnory sa koná v Mestskej časti Bratislava -Vajnory v sobotu 22.6.2019 v čase 14,00 - 19,30 hod

Vajnory majú množstvo krásnych  a hodnotných priestorov vyzdobených ornamentami. Mnohé sa nachádzajú  v súkromných dvoroch. Ambíciou podujatia  je  vtiahnuť obyvateľov Vajnor do aktívnej spolupráce pri prezentácii tradičných kultúrnych hodnôt. Cieľom je,  aby sa  Vajnoráci  inšpirovali a viacej využívali ornamentálne  prvky v súčasnom živote. Cenné sú historické maľby, ale aj novodobé ornamenty na stenách, fasádach a nábytkoch. Sprístupnených bude 10 objektov s unikátnymi maľbami a tvorbou  ľudových umelkýň a súčasných nástupcov ľudovej tvorby. Sprievodnými akciami sú dielničky s maľovaním ornamentov a ochutnávka vína od miestnych vinárov. 

Vajnorský ornament patrí k najvýraznejším štýlom ľudového umenia.  Na výšivkách či maľbách nájdete jablká, ruže, hrozno, ďatelinku, listy, šišky či klásky. Zo zvieracích motívov  vtáčika v rôznych podobách, pelikána kŕmiaceho mláďatá vlastnou krvou, motív včely. Okrem historických malieb ornamenty sú aplikované na fasádach domov, plotoch ale aj iných objektoch, napríklad maľovaných knižničkách v parku. V roku 2017 bol ornament zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. 

Vstup voľný, zmena programu vyhradená. Upozorňujeme na vymedzený čas návštevy NKP Vajnorský ľudový dom a NKP kostol Sedembolestnej Panny Márie.