Mesiac úcty k starším

štvrtok, 1. október 2020 - 0:00 do sobota, 31. október 2020 - 23:45
Tags: 
kultúra

Tradične každý rok počas októbra, Mesiaca úcty k starším, pripravuje MČ Bratislava-Vajnory stretnutie so seniormi a jubilantmi. Žiaľ, vzhľadom na situáciu so sprísnenými nariadeniami a opatreniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa tento rok podujatie neuskutoční. Milí seniori a jubilanti, vedzte, že napriek tomu na Vás myslíme a nezabúdame. ​Našim jubilantom, ktorí v tomto roku dovŕšili alebo dovŕšia 75, 80, 85, 90 a viac rokov, osobne doručíme blahoželanie pána starostu s darčekovou poukážkou. Všetkým Vám želáme najmä pevné zdravie a veselú myseľ a veríme, že čoskoro sa opäť uvidíme.