Na kolesách proti rakovine - Challenge day 29. mája 2019

streda, 29. máj 2019 - 8:00 do 20:00

Vážení občania!
Po troch rokoch je tu opäť svetový deň výziev, naša mestská časť prijala výzvu Nadácie Výskum rakoviny a zapojila sa do priateľského súperenia MČ Vajnory verzus Lamač. Chceme s vašou pomocou prispieť čo najvyšším počtom účastníkov a najvyššou vyzbieranou sumou pre nadáciu, ktorá zo zbierky chce zakúpiť laboratórne prístroje na výskum rakoviny.
Preto vás, milí spoluobčania a susedia z okolitých obcí, pozývame, príďte v stredu 29. mája 2019 o 16.30h do Parku pod lipami a svojím 15- minútovým aktívnym pohybom na kolesách, alebo aj bez sa zapojte do výzvy.
Pridajú sa aj deti zo všetkých miestnych škôl. Čaká vás bohatý kultúrny program a občerstvenie.
Vajnoráci, bojujme a bodujme, buďme lepší ako Lamač... Pomôžme tým, ktorí to naozaj potrebujú !