Priateľský futbalový zápas MČ Bratislava - Vajnory verzus Brno - Vinohrady

Sekcia: 

foto: Jakubáč