Príďte za starostom v stredu 4. 11. 2015 od 16:00 hod do 18:00 hod

streda, 28. október 2015 - 16:00 do 18:00
Tags: 
Miestny úrad
MU Vajnory

stredu 4. novembra 2015 (pravidelná otvorená prvá streda v mesiaci) od 16:00 hod do 18:00 hod bude starosta našej mestskej časti Ing. Ján Mrva k dispozícií občanom.

Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava -Vajnory.