Príďte za starostom v stredu 4. 11. 2015 od 16:00 hod do 18:00 hod

calendar_month
28.10.2015 16:00
28.10.2015
Príďte za starostom v stredu 4. 11. 2015 od 16:00 hod do 18:00 hod
calendar_month 28.10.2015 16:00

stredu 4. novembra 2015 (pravidelná otvorená prvá streda v mesiaci) od 16:00 hod do 18:00 hod bude starosta našej mestskej časti Ing. Ján Mrva k dispozícií občanom.

Ak máte akékoľvek otázky, námety, reklamácie, bez objednania ste srdečne vítaní na pôde Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava -Vajnory.

zdieľať