Stretnutie primátora Valla s občanmi Vajnôr 10. februára 2020

pondelok, 10. február 2020 - 17:30 do 19:30

Milí Vajnorčania,

príďte sa porozprávať na stretnutie primátora s občanmi na tému:

„1 ROK VO FUNKCII PRIMÁTORA“

v pondelok 10.02.2020

v DK Vajnory

o 17:30-19:30h.

Témou budú informácie a prezentácia, čo sa nám v meste za posledný rok podarilo, ale aj nepodarilo. Či už doprava, bezpečnosť, údržba, mestská zeleň vo Vajnoroch alebo v celom meste. Radi vám odpovieme na vaše otázky.

Stretnutia sa zúčastní aj starosta Vajnôr Michal Vlček.

Program:
17:30 Prezentácia
18:30 Otázky a diskusia

Tešíme sa na Vás!