Vajnorský širáček – 18. a 19. novembra 2017 v Dome kultúry Vajnory

calendar_month
18.11.2017 14:00
30.10.2017
Vajnorský širáček – 18. a 19. novembra 2017 v Dome kultúry Vajnory
calendar_month 18.11.2017 14:00

Po úspešných dvoch ročníkoch organizujeme s podporou mestskej časťou Bratislava-Vajnory 18. a 19. novembra 2017 v novom Dome kultúry Vajnory už 3.ročník Vajnorského širáčka – prehliadku amatérskych folklórnych súborov a ochotníckych divadiel.

      Počas prvého festivalového dňa sa predstavia hosťujúce detské folklórne súbory Lastovička z Ivanky pri Dunaji a Prvosienka z Bratislavy, Dedinská folklórna skupina Špačinčanka zo Špačiniec a folklórne súbory Poleno, z domácich súborov  Detský folklórny súbor Podobenka z Vajnor, Vajnorský okrášľovací spolok a Vajnorská dychovka, ktorá v minulom roku oslávila už 150.výročie svojho založenia. 

      Pre nás, organizátorov Vajnorského širáčka, je veľkou cťou, že sa dnes môžeme pochváliť od 2. marca 2017 zápisom Vajnorského ornamentu do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý z bohatstva ornamentálnych štýlov, ktoré sa na území Slovenska v priebehu 19. a prvej polovice 20. storočia rozvinuli, patrí k jedným z najvýraznejších.

       Preto aj sprievodný program prvého dňa Vajnorského širáčka je venovaný  prvkom zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska: Vajnorský ornament - prezentácia diel vajnorských umelkýň a výstava fotografií a Tylová paličkovaná čipka z Myjavskej pahorkatiny - prezentácia diel čipkárok z Krajného a Brezovej pod Bradlom.  A napokon o 17.00 hodine bude slávnostne uvedená do života poštová známka z emisie Vianoce 2017: Vajnorské ľudová maľba. (Poštová známka z emisie Veľká noc 2017: Vajnorská ľudová maľba bola slávnostne uvedená 9.4.2017 na podujatí Kvetná nedeľa.) Návštevníci si budú môcť zakúpiť ručne maľovanú keramiku s vajnorskými ornamentami, publikácie a iné ľudovoumelecké výrobky. 

      Druhý deň Vajnorského širáčka bude divadelný. V dopoludňajších hodinách je pre deti je pripravený kreatívny program - predstavenie klasického marionetového divadla Animare Silva manželov Pilátovcov z Dolných Orešian ako aj predstavenie Príšerky z kufríka Divadla oProti, počas ktorého sa deti stanú súčasťou deja, budú si môcť vyskúšať, aké to je byť hercom, pohybovať sa po javisku, vnímať svojich partnerov, tvoriť hudbu, či navodzovať atmosféru. Dospelí diváci sa môžu tešiť na predstavenie Peter a Lucia v podaní hercov Bieleho divadla a Rómeo, Júlia a vírus v podaní hercov Túlavého divadla v réžii Jakuba Nvotu. 

   Celým festivalom nás budú sprevádzať už tradične „dvaja“ moderátori: bábkoherec Michal Zeman a jeho drevená bábka vo vajnorskom kroji, maskot festivalu, Vajnorský širáček.

Projekt "Vajnorský širáček" sa koná vďaka finančnej podpore REVIE - Malokarpatskej komunitnej nadácie a Nadácie SPP, poskytnutej dotácie z Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry - ARS Bratislavensis, finančnej podpore Nadácie ZSE, podpore Mestskej časti Bratislava-Vajnory, BKIS, Vajnorskej podpornej spoločnosti, Kulturie s.r.o., VI GROUP s.r.o., SMARTUP accounting s.r.o., Poľnohospodárskeho družstva Vajnory, Jána Panáka a v neposlednom rade vďaka zanieteným dobrovoľníkom.

Všetkých srdečne pozývame !

zdieľať