"Z dávnej a nedávnej minulosti Vajnor"

calendar_month
20.04.2022 19:00
14.4.2022
"Z dávnej a nedávnej minulosti Vajnor"
calendar_month 20.04.2022 19:00

Združenie kresťanských seniorov v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Vajnory a Miestnou knižnicou Vás pozývajú na prednášku "Z dávnej a nedávnej minulosti Vajnôr", ktorá sa uskutoční v stredu 20. apríla 2022 o 19:00 v sobášnej sieni miestneho úradu, Roľnícka 109.

Prednášajúci: doc. PhDr. Michal Slivka, historik, archeológ a vysokoškolský pedagóg, ktorý v súčasnosti pripravuje zaujímavú knihu, týkajúcu sa histórie Vajnôr.

zdieľať