Poľovnícke spoločenstvo Vajnory

Rybničná 14, 831 07 Bratislava - Vajnory
Predseda združenia: Ján Panák
Tel.: 0903/ 968 069