Deľba príjmu z poplatku za rozvoj musí byť garantovaná v štatúte hlavného mesta

27 október 2016

Nielen o celomestskej parkovacej politike diskutuje Erik Mader s poslancami bratislavského zastupiteľstva a zároveň starostami Vrakune a Vajnôr - Martinom Kurucom a Jánom Mrvom. Starostovia mestských častí Bratislavy sú jednoznačne za zavedenie miestneho poplatku za rozvoj.  Žiadajú však, aby v rámci zmeny štatútu hlavného mesta bolo písomne deklarované, ako sa príjem z tohto poplatku bude deliť.