Rádio Regina Západ: Spomienka na Bohumíra Hrabáka z Vajnor