Rádio Regina: Zvony nad krajinou - Vajnorský ornament