TV BA: Kvetná nedeľa sa niesla v znamení školy vajnorských tradícií