TV BA: Veľké vs. malé mestské časti - kto na koho dopláca?

20 marec 2015

Veľké vs. malé mestské časti - kto na koho dopláca?

Starosta Vajnor a predseda regionálneho združenia mestských častí Bratislavy diskutuje so starostom Petržalky o optimálnom nastavení financovania samosprávy hlavného mesta.

Veľké mestské časti sú od roku 2008 solidárne s tými malými. V praxi to znamená, že sa každoročne vzdávajú časti daní z príjmu a nehnuteľnosti, ktoré by inak skončili v ich rozpočte. Je tento systém spravodlivý a kto na koho dopláca? Sledujete Besedu o 5.

Hosť: Ján Mrva - predseda RZMČ BA a starosta MČ Vajnory a Vladimír Bajan – starosta Petržalky, podpredseda ZMOS-u