VZN číslo 8/2015 zo dňa 16.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 Mestskej časti Bratislava - Vajnory zo dňa 16. decembra 2015 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 1/2014 zo dňa 25.06.2014

Všeobecne závazné nariadenie č. 1/2014, ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

VZN číslo 6/2012 zo dňa 12.12.2012

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 10/2009 zo dňa 17.12.2009

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ Ba - Vajnory

VZN číslo 2/2009 zo dňa 19.03.2009

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2007 zo dňa 08.11.2007 o určení pravidiel a času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území MČ BA - Vajnory