VZN číslo 5/2015 zo dňa 14.10.2015

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  5/2015 zo dňa 14.10.2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory

VZN číslo 1/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  1/2015 zo dňa 19. februára 2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestkej časti Bratislava-Vajnory