VZN číslo 2/2019 zo dňa 20.6.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2019 zo dňa 20. júna 2019 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Sekcia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon VZN č.2/2019238.54 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
platné