VZN číslo 2/2021 zo dňa 17. 6. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 2/2021 zo dňa 17. júna 2021 o prijímaní detí do materskej školy
a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Typ rozhodnutia: 
Sekcia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon VZN číslo 2/2021 zo dňa 17. 6. 2021409.31 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
platné