VZN číslo 2/2022 zo dňa 30. 6. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 2/2022 zo dňa 30. júna 2022 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory.

Typ rozhodnutia: 
Sekcia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon VZN číslo 2/2022 zo dňa 30. 6. 2022198.06 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
platné