VZN číslo 3/2018 zo dňa 17.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
Status VZN: 
platné