VZN číslo 3/2018 zo dňa 17.10.2018 o organizácii miestneho referenda