č.1/2013 zo dňa 28.02.2013

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č.1/2013 zo dňa 28.02.20131.48 MB
Status VZN: 
zrušené