VZN číslo 1/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  1/2015 zo dňa 19. februára 2015 o podmienkach evidovania a držania psov na území mestkej časti Bratislava-Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č.1/2015 zo dňa 19.02.20154.49 MB
Status VZN: 
zrušené