VZN číslo 2/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava - Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č.2/2015 zo dňa 19.02.20152.73 MB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené