VZN číslo 4/2009 zo dňa 21.05.2009

o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č. 4/2009 zo dňa 21.05.2009687.61 KB
Status VZN: 
platné