Stravovanie a rozvoz obedov

Postup a podmienky:

upravuje čl.V. VZN č. 10/2012 zo dňa 12.12.2012 o poskytovaní príspevku na stravovanie a rozvoz obedov osobitnej skupine občanov s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Kontaktné osoby - MÚ Vajnory:

rozvoz obedov: Jozef Kminiak, tel. č.: 0903 229 919

podávanie žiadostí: JUDr. Michaela Královičová, tel. č.:02/ 48 22 44 34

Poľnohospodárske družstvo Vajnory:

nahlasovanie a odhlasovanie obedov: