Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

V rámci asistovaného sčítania máte možnosť prísť sa sčítať na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Vajnory, a to v čase:

pondelok 8.00 – 12.00 h 13.00 – 18.00 h

utorok 8.00 – 12.00 h 13.00 – 15.00 h

streda 8.00 – 12.00 h 13.00 – 18.00 h

štvrtok 8.00 – 12.00 h 13.00 – 15.00 h

piatok 8.00 – 12.00 h

Naše sčítacie asistentky Vám ochotne pomôžu sčítať sa.

V prípade, že nemôžete z akéhokoľvek dôvodu navštíviť sčítacie miesto na miestnom úrade, neváhajte využiť služby mobilného sčítacieho asistenta, ktorý príde priamo k Vám domov a pomôže Vám sčítať sa. Mobilného sčítacieho asistenta je potrebné si dopredu objednať na tel. čísle: 02/212 95 233 alebo 0911 821 617, prípadne mailom: gzemanova@vajnory.sk

Do dnešného dňa sa sčítalo vo Vajnoroch 5746 obyvateľov, čo predstavuje 93,43%. Za toto krásne číslo vám patri poďakovanie.

 

https://www.scitanie.sk/