Vajnorský vinohradnícky spolok

26. 10. 2015

Zahradnícka 54, 821 08 Bratislava
predseda: Eduard Fašung
e-mail: fasung@tasr.sk
Tel.: 00421 905/328 637

Združenie Deti a umenie

26. 10. 2015

Roľnícka 349, Bratislava - Vajnory
Predseda: Viera Čepcová
e-mail: cepec@typoars.sk
Tel.: 0903/ 477 074
viac informácií

Detský folklórny súbor Juríček

26. 10. 2015

Tomanova 3, 831 07 Bratislava - Vajnory
Ved. Súboru: Miroslava Lubinská
e-mail: mirka.lubinska@post.sk
Tel.: 0903/ 630 263

Vajnorský okrášľovací spolok

26. 10. 2015

Baničova 3, 831 07 Bratislava - Vajnory
Vedúci: Ivan Štelár
e-mail: vajnorskyspolok@centrum.sk
Mob.: 0907/ 735 084
viac informácii

Vajnorské ochotnícke divadlo

26. 10. 2015

Osloboditeľská 30, 831 07 Bratislava - Vajnory
Generálny riaditeľ: Igor Roy
e-mail: divadlo-vajnory@centrum.sk; igi.h.roy@gmail.com 
Mob: 0944 016 154

informácie ohľadne sponzorstva si pozriete TU:
viac informácii

Spevácky zbor Jána Pavla II.

02. 09. 2015

Organizačná vedúca: Mária Gerová, Šúty 26, 831 07 Bratislava
Tel.: 0903/ 214 552
Organista: Martin Gunár
Zbormajster a dirigent: Vladimír Zajíc
Umelecký vedúci a zbormajster: Ondrej Demo, Rybničná 3, 831 07 Bratislava
Tel.: 0907/907 423
e-mail: ondrej.demo@zoznam.sk
viac informácií