Skautská gilda Vajnory

Čierny chodník 24, 831 07 Bratislava - Vajnory
p. Oľga Slivková