Spevácky zbor Jána Pavla II.

Spevácky zbor Jána Pavla II. (miešaný, 38 členov ) vznikol  r. 1990. Podnetom k vzniku bola I. návšteva pápeža Jána Pavla II. Slovenska, na Vajnorskom letisku, za prítomnosti množstva speváckych zborov a hudobno-speváckych skupín z celého Slovenska. Vajnory na letisku reprezentovala vtedy iba dychová hudba. Z podnetu vtedajšieho organistu Jána Schultza a pomocou Ondreja Dema, sa podarilo do zboru získať spevákov a speváčky rozličných vekových vrstiev, ktorí spievajú „srdcom“. Spevu venujú voľné chvíle, nácviky a skúšky patria k ich priateľským stretaniam a neraz i oslavným chvíľam. K repertoáru zboru patria  piesne domácich i európskych autorov. Sú to sakrálne, národné i ľudové, osobitne vianočné koledy, ale i mariánske piesne a náročné koncertné sklady. Účinkuje počas sviatočných dní  vo Farskom kostole  vo Vajnoroch najmä počas Vianoc, Veľkej noci, hodov a iných sviatkov, ale aj koncertne doma a v iných mestách Slovenska, ba i v zahraničí. Spomedzi nich hodno spomenúť aspoň: Krakov, Wadovice, Čenstochova (1999), Mníchov, Regensburg  ( 2001),  Mariazell a Maria Taferl, Ybbs (2004), Velehrad, Praha (1994) Alviano, Rím (2000 a 2009) .

Účinkoval v priamom prenose rozhlasu (1992 a 2001) v prenosoch STV (1999, 1995) a pri návšteve pápeža Jána Pavla II. v Petržalke r. 2003.

Má viaceré CD-DVD albumy z vlastných produkcií. Hodno spomenúť , že nahral na CD- album slovenské sakrálne, národné a ľudové piesne v latinčine pod názvom Resonantia Tatrae. Do latinčiny ich preložil Don Anton Muránsky. Nahrávku zabezpečil otec Ján Košiar, maltézsky rytier. Vydalo Bolchazy-Carducci Publisher, USA (2007), reedícia Librerice Editrice Vaticano, Rím (2009). Pri prezentácii tohto CD-albumu mal zbor dva koncerty v Ríme a získal cenu Premio Musicisti Giovanni Paulo II.( 2009), ktorú udelila organizácia Hudobníci bez hraníc-misionári hudby Jána Pavla II.

So zborom rád a často účinkuje ako hosť operný spevák Martin Babjak a členka zboru opery SND Katka Kubovičová-Sroková, občania Vajnôr, ale aj iní hosťujúci speváci zo Speváckeho zboru mesta Bratislavy.

Organista: Martin Gunár

Zbormajster a dirigent: Vladimír Zajíc

zdieľať