Ing. Stanislav Uhlár

Profil

Curriculum vitae

Predseda komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia